Vaida Põhikool

PRINT

Kontakt

Vaida Põhikooli kontaktandmed

Postiaadress

Vana-Vaida tee 15
75302 Vaida alevik
Rae vald, Harjumaa

Kantselei (sekretär ja maj. juhataja)
Tel: +372 603 5232
E-post: koolvaida.edu.ee 

Administraator ja treenerid
Tel: +372 603 5131

Õpetajatetuba
Tel: +372 603 4096

Huvijuht
Kristiina Suvi
Tel:372 603 4096
E-post: KristiinaSuvi@gmail.com

Koolisöökla
Tel: +372 603 5439

Õppealajuhataja, sotsiaalpedagoog ja psühholoog
Tel: +372 603 4097

Õppealajuhataja 
Nele Toime
Tel: +372 603 4097
E-post: nele.toimevaida.edu.ee

Direktor
Piret Hallik
Mobiil: +372 5556 8727
E-post: piret.hallikvaida.edu.ee

Vastuvõtt teisipäeviti 8-12 ja neljapäeviti 14-18 

NB! Eesti Vabariigi põhiseaduse kohaselt on haridus riigi järelevalve all. 

Järelevalvet korraldab Haridus- ja Teadusministeeriumi välishindamisosakond. Järelevalvet koolieelsete lasteasutuste, üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste ja nende pidajate tegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium eesmärgiga tagada hariduse kättesaadavus ja sellele võrdsetel alustel juurdepääsetavus, õppe ja kasvatuse korraldamine ning selle kvaliteet ja tulemuslikkus.

 • Tekst*:
 • Kontakt informatsioon:
  • Eesnimi*:
  • Perekonnanimi*:
  • Teema*:
  • E-mail*:
 • Liida kokku: 9 + 8 =

Ruumide rent

Vaida kooli spordisaali rentimiseks palume pöörduda Rae Spordikeskuse poole http://raespordikeskus.ee/

Vaida Põhikooli õppehoones olevate ruumide üürimiseks tutvuda Rae Vallavalitsuse korraldusega nr 1335 ja võtta ühendust direktori või majandusjuhatajaga.

Vaida Põhikool

Vana-Vaida tee 15 | 75302 Vaida alevik | Rae vald, Harjumaa

Õpetajate tuba: +372 603 5232 | Huvijuht: +372 603 4097

E-post: koolvaida.edu.ee

MeEgo CMS v5.2 © by MTÜ Kollane Maasikas 2004-2016 in 0.074 sek